info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

VOORWAARDEN

Artikel 1 . Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• 't Zonnebloempje of Zonnebloempje: de ondernemer die haar producten en diensten aanbiedt.
• Klant: de persoon of het bedrijf dat een bestelling plaatst bij 't Zonnebloempje
• Overeenkomst op afstand: De overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 . Identiteit van de ondernemer
Zonnebloempje BV
Koerselsebaan 37
3550 Heusden-Zolder
Tel: 011 81 53 72

E-mailadres: info@zonnebloempje.com
BTW nr. BE0787.642.275


Artikel 3 . Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 . Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten ,bijbehorende prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht, De prijs is inclusief belastingen,

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet u-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod of op de verkoopprijs binden 't Zonnebloempje niet .  't Zonnebloempje is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelverbintenis. 't Zonnebloempje is in geen geval aansprakelijk ingeval materiële fouten, zet-of drukfouten .  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden worden aangepast of ingetrokken door 't Zonnebloempje. 't Zonnebloempje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een produkt. Aangezien wij met verse producten werken en afhankelijk zijn door beschikbaarheid van producten via de bloemenveiling, zijn wijzigingen in het product mogelijk.  Wij zoeken steeds naar een gepaste en geschikte vervanging en houden steeds rekening met vorm en kleur.

Artikel 4.1 leeftijd
Aangezien wij alcholische producten verkopen zijn wij verplicht om uw leeftijd te verifiëren.  Wij verkopen geen alcochol aan -18 jarigen.  Dit zal op 2 manieren gebeuren : 
1. Bij het bezoeken van de website zal er een pop-up verschijnen waar u naar eer en geweten aangeeft of u meerderjarig bent of niet.  Indien u niet meerderjarig bent zal u doorverwezen worden naar de algemene voorwaarden artikel 4.1.  
2. Bij bestelling bent u verplicht het veld van de geboortedatum in te vullen.
Indien wij vaststellen dat er onwettige en onrechtmatige gegevens worden ingevuld en de levering toch plaats vind, kunnen wij verder niet aansprakelijk gesteld worden.  Als consument bent u gebonden om naar eer en geweten en naar waarheid de juiste gegevens op te geven.  Indien wij toch onrechtmatige of onwettige gegevens worden vastgesteld zal de bestelling hierdoor automatisch worden geanulleerd.  Een administratieve boete van 15 EUR zal in rekening worden gebracht bij terugbetaling.

Indien u minderjarig bent kan u toch bloemen bestellen.  Wij vragen hiervoor dan telefonisch contact op te nemen via 011 81 53 72 of via mail naar info@zonnebloempje.com
Op deze manier zullen wij u als minderjarige verder begeleiden in het afhandelen van uw bestelling.

Artikel 5 . De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Annulering/recht op het opzeggen van de bestelling.
De bloemenbestelling kan opgezegd worden, tot 1 werkdag voor de gewenste leveringsdatum.
De annulering graag per mail via info@zonnebloempje.com 
met vermelding van het ordernummer.

Indien er geanulleerd wordt de dag van levering zal er gekeken worden of de bestelling reeds is verwerkt.  Wanneer deze niet is verwerkt kan deze nog kostenloos geanulleerd worden.  Wanneer deze echter is verwerkt kan deze niet meer kostenloos geanulleerd worden.  Er kan tevens beslist worden om de bestelling een andere bestemming te geven.  Dit is uiteraard wel kostenloos.


Artikel 6 . Prijzen
Prijzen bloemen zijn inclusief 6 % btw, en binnen België word resp, tussen 5 en 10 EUR leveringskosten toegevoegd naargelang de Postcode. Voor leveringen buiten België, binnen Europa 15 EUR. Bijproducten zoals vazen, luxe wenskaarten, teddyberen, chocolade worden gerekend met 21 % btw.  Voor leveringen buiten België, binnen Europa wordt de BTW verlegd.

 
  • Atikel 6.1 Leveringskosten
Voor levering, bezorging van uw bestelling kunnen er leverkosten worden aangerekend.  Dit is respectievelijk van de leveringszone tussen €5 en 10€
Bij elk artikel zal er steeds een leverkost vermeld worden.  Gelieve rekening te houden dat deze vermelding louter indicatief is aangezien wij op dat moment niet weten welke regio of zone de leverings zal plaats vinden.  De exacte, te betalen leverkost zal pas zichtbaar zijn in het afrondingsproces van de bestelling.  Indien gewenst kan er steeds voor de betalingsfase nog geanulleerd worden indien u niet akkoord gaat met de leverkost.

Overzicht van Zones (provincie) met de respectievelijke leverkost :
Zone 1 - Limburg A : 5 euro
Zone 2 - Limburg B : 6 euro
Zone 3 - Limburg C : 6,5 euro
Zone 4 - Limburg D : 7 euro
Zone 5 - Antwerpen : 7,5 euro
Zone 6 - Vlaams Brabant : 8 euro
Zone 7 - Brussel : 8,5 euro
Zone 8 - Waals Brabant : 8,5 euro
Zone 9 - Oost Vlaanderen : 8,5 euro
Zone 10 - West Vlaanderen : 8,5 euro
Zone 11 - Namen : 9,5 euro
Zone 12 - Luik : 8,5 euro
Zone 13 - Henegouwen : 9,5
Zone 14 - Provincie Luxemburg : 10 euro
Zone 14 - Europa : 15 euro
  • Artikel 6.2 Flowerpoints
Een spaarpuntensysteem is voorzien in het syteem van onze  webshop.  Deze spaarpunten worden fllowerpoints genoemd.  Deze flowerpoints zijn enkel en alleen toepasbaar op geregistreerde klanten met een account.  Indien u een account aanmaakt (met login en paswoord) zal het flowerpoints systeem automatisch worden toegekend.
Bij elk artikel en bij bestelling van een artikel zal steeds het aantal verdiende flowerpoints vermeld worden.  De flowerpoints worden toegekend aan het account zodra een bestelling is afgerond/geleverd. Wanneer een bestelling niet wordt verwerkt of geanulleerd of betaald zullen de opgebouwde flowerpoints niet worden toegekend.

1 flowerpoint heeft een waarde van 0,01€ cent.  Voor elke aangekochte (betaalde) euro ontvangt u 1 flowerpoint.
Bijv. uw bestelling is € 200, dan ontvangt u 200 flowerpoints.  Omgerekend is dit 2€.  Bij elke bestelling zal het opgebouwde saldo toegevoegd worden aan het gespaarde saldo op uw account.  

De reeds opgespaarde flowerpoints kunnen bij elke daaropvolgende bestelling ingewisseld worden.  Er dient wel rekening gehouden te worden dat de flowerpoints enkel ingewisseld kunnen worden bij bestellingen vanaf € 25.

Er kunnen extra flowerpoints worden verdiend bij het plaatsen van een productrecenssie of een websiterecensie.
product recensie : 250 flowerpoints (= € 2,5) 
website recensie : 500 flowerpoints  (= € 5,00) 

De product recensie is enkel van toepassing op de bestelde goederen en niet op het hele assortiment. Dit kan per bestelling gebeuren en de flowerpoints kunne meerdere malen ontvangen worden.
De website recensie kan enkel 1-malig geschieden en de flowerpoints hiervoor kunnen maar 1-malig ontvangen worden.

Artikel 7 . Levering en uitvoering
't Zonnebloempje zal Uw bestelling zo als afgebeeld zo goed als mogelijk te leveren, Mocht dit niet mogelijk zijn , zal een gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden,
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt. Levering vinden plaats op volgende tijstippen :
- particulier levering besteld voor 13u : levering dezelfde dag tussen 14u en 18u
- particulier levering besteld voor de leveringsdag : levering tussen 14u en 18u
- zakelijke levering besteld voor 13u : levering voor 17u
- zakelijke levering besteld voor de leveringsdag : levering mogelijk tussen 09:00 en 17:00

Specifieke tijstippen van leveringen kan enkel in rekening worden genomen indien deze een dag op voorhand zijn opgegeven en zijn helaas niet altijd mogelijk wanneer er geleverd moet worden op het moment van bestelling.  Wij trachten hier zo goed als mogelijk rekening mee te houden, maar kunnen dit niet garanderen.  Indien dit niet mogelijk is zal de besteller steeds worden geïnformeerd.

Tevens moet er voor elke levering een telefoonnummer van de bestemmeling worden opgegeven.  Bij afwezigheid van de bestemmeling zal er steeds gekeken worden of de bestelling geleverd kan worden bij de buren of overburen of indien deze kan geplaatst worden bij de bestemmeling op een beschutte plaats (afdak, schuur, carport, etc...) waar het niet onderhevig is aan weersomstandigheden.  Er wordt dan een briefje in de brievenbus gestopt zodat de bestemmeling op de hoogte is waar hij zijn bestelling kan vinden.

Zoniet kan er bij afwezigheid een nieuw tijstip worden afgesproken met de bestemmeling. Indien er geen telefoonnumer bij bestelling wordt opgegeven en de bestelling moet opnieuw aangeboden worden (buren geen mogelijkheid of plaatsing van de bloemen), zullen er opnieuw de gelijkwaardige leverkosten in rekening gebracht worden, daar wij immers meerdere handelingen moeten uitvoeren om de bestelling geleverd te krijgen.

Leveringen voor het Buitenland dienen een dag op voorhand besteld te worden en voorzien zijn van een telefoonnummer van de ontvanger.

 
  • Artikel 7.1 vershoudgarantie
Op levering van snijbloemen wordt een vershoudgarantie gegegeven van 7 dagen.  Dit wil zeggen dat de kwaliteit en versheid van het product een levensduur moet bevatten van 7 dagen.  Indien er een vermindering of verslechtering van levensduur optreed binnen de 7 dagen vanaf levering, dan kan er beroep gedaan worden op de vershoudgarantie.  Hiervoor dient er een klacht te worden verstuurd per mail naar info@zonnebloempje.com.  Tevens dient de klacht een bijlage te bevatten met afbeeldingen die de vermindering of verslechtering van de kwaliteit of versheid aan toont.  Na ontvangst van de klacht (en beeldmateriaal) zal deze worden beoordeeld.  Indien deze is gegrond zal men hierop schriftelijk reageren en zal er een nieuwe levering plaats vinden van hetzelfde product.  Indien bepaalde producten niet voorradig zijn, zal een gelijkwaardig product worden aangeleverd.
  • Artikel 7.2 Herroepingsrecht
Aangezien wij met verse producten werken met een beperkte houdbaarheidsduur kan er geen gebruik gemaakt worden van het herroepingsrecht.  Hiervoor verwijzen wij naar artikel 7.1 binnen onze algemene voorwaarden.

Artikel 8 . Betalingen
Particuliere bestellingen dienen steeds afgerond te worden met een betaling.  Online betalingen kunnen voltooid worden via credit card (Mastercard, Visa) of bancontact. De leverings- en servicekosten worden beide bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond. Consumenten dienen 18 jaar of ouder te zijn om bestellingen te mogen plaatsen. Wanneer de betalings niet is voltooid, zal de bestelling niet geregistreerd worden en de levering niet plaats vinden.

Voor het gebruik van volgende betalingssystemen worden servicekosten aangerekend :
- VISA : + 1,75%
- mastercard : + 1,75%
- maestro : + 1,75%


Voor bestellingen van bedrijven kan er via gelijkaardige manier betaald worden als de particuliere bestellingen, maar is er een bijkomende mogelijk om op rekening of via overschrijving te betalen.  Dezelfde servicekosten als de particulieren bestelling wordt in verhoging gebracht.  Wanneer men verkiest om via overschrijving te betalen dient er rekening te worden gehouden met een vervaldag van 5 werkdagen.  Enkel onze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing en niet van de klant.  Bij overschrijden van de vervaldag zal er een herinnering worden verstuurd.  Vanaf de 2 de herinnering zullen er herinneringskosten in rekening worden gebracht van € 10.  Na de 3de herinnering zullen de voorwaarden in werking treden zoals vermeld onderaad op de factuur. Betaal dus tijdig, zo vermijd u onnodige kosten.

Artikel 9 . Klacht
Wij bieden een vershoudgarantie van 7 dagen op onze verse producten. Indien de levensduur minder is dan 7 dagen kan hiervoor een klacht worden ingestuurd. klacht dient binnen de 7 dagen kenbaar gemaakt te worden en dit schriftelijk via mail naar info@zonnebloempje.com  In de klacht dient de datum van levering alsook een afbeelding (foto) die de verminderde levensduur van het product aantoont.  
Na het aanleveren van het bewijs zal de afbeelding beoordeeld worden of dit in aanmerking komt voor een herlevering.  Door de afhankelijkheid van de beschikbaarheid zal er steeds een vervanging van gelijke waarde worden geleverd.

Artikel 10 Geschillen
Op de overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11  Aanvullende of afwijkende bepalingen

't Zonnebloempje heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden getoond op deze site zijn echter de meest recente.

Aanvullende informatie:

  • Bestellen: Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, kiezen van een betaalmethode en de melding op uw scherm dat uw bestelling is geplaatst.
  • Wijzigingen: Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt u daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per email of telefoon worden doorgegeven.
  • Voor zakelijke klanten is kopen op rekening mogelijk. Bij niet tijdige betaling kunnen extra administratie en of incassokosten in rekening worden gebracht.
Artikel 12 : PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden door 't Zonnebloempje verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardig belang om te ondernemen. Uw gegevens worden niet medegedeeld aan derden of andere partners. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,volstaat het ons dat mee te delen op info@zonnebloempje.com of u af te melden bij ontvangst via nieuwsbrief via de uitschrijflink. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen.Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken,kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Artikel 12.1 Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.